Skip to main content
tragedies_in_the_circus_videos_of_horrible_accidents

L’Autoconfiança davant els canvis

L’objectiu d’aquest article és compartir algunes consideracions sobre la relació de l’autoconfiança amb els canvis que afrontem a la vida quotidiana des del punt de vista del Coaching. Per aquest motiu mostrem senzilles eines a l’abast d’una gran majoria de les persones. I davant del dubte abans de fer-les servir, caldrà contactar amb el personal de referencia que considereu oportú, ja que el Coaching Personal NO ÉS UNA TERÀPIA.

Hi hauran tres parts clarament diferenciades. A la primera s’explicarà de forma general el canvi contemplant aspectes neurocientífics. En la segona s’abordarà plenament una part més teòrica de les condicions per canviar. La tercera part serà molt pràctica a on el lesctor se’n portarà unes eines facilitadores que li permetran obtenir una imatge gràfica, (“una imagen vale más que mil palabras”), de la seva situació davant el canvi.

Comencem dient-vos que els aspectes neurocientifcs, ens expliquen que en mig d’un canvi poden conviure dos situacions antagòniques. Una seria el fet d’un canvi que comporta:

  1. Satisfer i millorar necessitats i anhels.
  2. Recompenses provinents de l’entorn.
  3. Gratificació personal en fer les accions que comporta el canvi.

Com a conseqüència, estarem motivats tant intrínsecament com extrínsecament, la qual cosa generarà neurotransmissors i endorfines que produiran un increment de la curiositat per noves situacions, de l’interès en explorar noves experiències i sensacions de recompensa en allò que farem. Amb tot això segurament prendrem la decisió de llençar-nos al canvi . Un canvi és un procés a on el cervell es reinventa i si tot el que hem explicat s’ha donat, la circulació en el còrtex prefrontal augmenta produint com a conseqüència més claredat de plantejaments i creativitat al mateix temps, que les neurones estableixin més connexions, contribuint a formar més xarxes neuronals. I degut a que el canvi també comportarà nous aprenentatges haurà regeneració neuronal a l’hipocampo per facilitar-los.

Ara ve la part antagònica que tots coneixem amb el nom de “resistència al canvi”. Està produïda per l’anomenada i evolutiva “neofòbia” ja que entrem en un terreny de la incertesa, de la inseguretat i del risc d’abandonar una “zona de confort” a on ens creiem segurs, còmodes i amb control sobre l’esdevenir, per anar a una zona pretesament millor que no sabem si ho serà. Precisament la “neofòbia”, és la por a allò que sigui nou. I aquí, ens aquest punt és a on ens cal comptar amb una gran dosi d’autoconfiança per tal d’afrontar el nostre canvi.

L’autoconfiança la definim com un sentiment basat en el propi poder d’afrontar i superar les possibles dificultats i aquest poder el fonamentem en dos pilars molt importants que son les capacitats i les condicions amb les quals gestionarem la situació. Les capacitats seran els coneixements, les habilitats i les experiències adquirides i les condicions és el nivell sentit de benestar que es basarà en el fet de tenir satisfetes les nostres necessitats de salut i de qualitat de vida, entenen per això la piràmide de A. Maslow.

Entrem ara ja de ple en la part pràctica i per tal de poder obtenir una automesura subjectiva i útil de la nostra salut i qualitat de vida, fem servir unes “rodes” d’autoavaluació que son totalment personalitzables per tal d’adaptar-les a les circumstàncies de cadascú. L’únic requisit que cal tenir ben present és l’honestedat i sinceritat més generoses amb nosaltres mateixos en respondre i avaluar els diferents àmbits tant de salut com de qualitat de vida.

Per poder treballar amb la primera roda, “l’autocheck de salut”, s’incorporen en l’exemple fet servir, 10 items que per valorar vam aplicar criteris estandarditzats de salut. Aquets items van ser: Estat d’ànim, Alimentació, Ingesta hídrica, Oci, Activiitat física, Percepció d’estrès, Descans, Tabac, Alcohol i Drogues/Automedicació.

Ex: Roda Auto-check Salut

autochecksalut

La “roda” autocheck de qualitat de vida, va incorporar el mateix sistema de mesura subjectiva, prèviament personalitzat amb 8 items a on cal insistir-hi de nou en no “fer-se trampes al solitari” : Temps lliure, Entorn Físic, Amistats/Contribució, Desenvolupament personal, Parella/Relacions, Autonomia/Control, Treball i Diners.

Ex: Roda Auto-check Qualitat de vida

autocheckqualitatdevida

Finalment vàrem contrastar i mesurar unes coordenades en percentatge de rendiment assolit per cada check-out i d’aquesta manera vam trobar un punt que reflecteix la mitjana també en percentatge de benestar subjectiu, basat en la nostra salut i qualitat de vida i la quantitat de autoconfiança percentual, que ens genera en un moment donat que ens interessa conèixer com pot ser davant d’un canvi. No cal dir que quan més alt sigui el percentatge de benestar subjectiu millor per afrontar la situació de canvi.

comparativa

L’aplicació d’aquest sistema de mesura son fonamentalment dos:
a) Davant de qualsevol canvi decidit de forma voluntària i personal.
b) Davant de qualsevol canvi no voluntari. En aquest cas sempre podem aplicar aquest mètode d’automesura i conèixer quin item, aspecte i/o àmbit cal treballar i reforçar més per tal d’adaptar-nos amb les màximes garanties possibles a un canvi involuntari, imposat i/o per circumstàncies alienes però que cal afrontar.
Abans de finalitzar l’article, voldria deixar per a tots aquells/es que fareu servir l’automesurador, unes qüestions per plantejar-vos davant del resultat que hagueu obtingut:
– Què pots fer per satisfer al màxim les teves necessitats davant el canvi ?
– Què et cal per comptar amb tota la motivació que necessites davant el canvi?
– Quins suports externs et calen davant el canvi ?
– Quines capacitats et calen davant el canvi ?
– Què condicions de salut i qualitat de vida necessites davant el teu canvi ?
– Les teves rodes roden?, què et diuen ?
– Quina puntuació mínima et dona l’autoconfiança que et cal per començar a canviar ?

Per qualsevol aclariment en relació a l’esmentat article us podeu contactar-me en viureambcoaching@gmail.com.

Pau Cinos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *